Etkinlikler 

Mutlu Yarınlar İçin İyi Bir Başlangıç

Etkinlikler

İngilizce Dil Eğitimi
İngilizce Dil Eğitimi

Minik Yıldızlar Okulu'nada İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı pek çok aktiviteyle eğitilirler.

Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişmektedir Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstün olmasını sağlamaktadır.

Detay
Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi
Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi

İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür.

Detay
Sanat Atölyesi
Sanat Atölyesi

Çocukların duygu dünyalarının gelişiminde sanatın büyük katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sanat etkinlikleri çocuğun içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaran en önemli çalışmalardır. 

Detay
Matematik Atölyesi
Matematik Atölyesi

Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. Bu atölyeye diğer bir adıyla; “Okuma yazmaya hazırlık çalışması da denilebilir. 

Detay
Zeka Oyunları Atölyesi
Zeka Oyunları Atölyesi

Akıl ve Zeka Oyunları Üretkenlik, düşünme becerileri, görsel algı, analiz becerisi, dikkat ve hayal gücü, matematiksel zeka gelişimi, refleks gelişimi ve farkındalık yeteneklerini geliştiren bütünleşik bir eğitim sistemidir.

Detay
Erken Kodlama Atölyesi
Erken Kodlama Atölyesi

Çocuğunuz erken yaşta kodlama eğitimi alması için pek çok önemli neden bulunuyor. 

Detay