Sanat Atölyesi

Çocukların duygu dünyalarının gelişiminde sanatın büyük katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sanat etkinlikleri çocuğun içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaran en önemli çalışmalardır. Sanatla yoğrulan çocuğun duygusal zekası gelişir, duyarlılığı artar; çocuk hayata  farklı açılardan bakmayı öğrenir; kendini tanır, içindeki cevheri fark eder, ortaya çıkarabilmek için uğraşır.

Minik Yıldızlar Okulu'nda çocuklarımız küçük yaşlarından itibaren sanat derslerinde alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından gözlenir, yetenekleri geliştirilerek ürün ya da performans ortaya çıkarabilmeleri için teşvik edilir.

Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırır. Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olur. Sanat eğitiminde amaç; sanatçı yetiştirmekten öte kişinin toplumda bir birey olabilmesi, sosyalleşmesi, düşünme, kavrama, sorunların üstesinden gelme, üretme becerisi gibi pek çok özellikleri kazandırmaktır. Sanat etkinlikleri arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma gibi birçok etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler içerisinde çocuğun yaratıcılıklarına ortam sağlaması, üç boyut kavramının gelişmesi bakımından farklı türdeki yoğurma maddelerinin sanat atölyesinde belirli aralıklarla ve sürelerle kullanılması çocuğun gelişimi için çok önemlidir.