Yıldızlar Kodluyor

Çocuğunuz erken yaşta kodlama eğitimi alması için pek çok önemli neden bulunuyor. 

 • Günümüzün dijital dünyasında kodlama; matematik ve okuma-yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi.
 • Çocuklar sıralama, döngüler, koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi öğreniyor.
 • Kodlama ile erken yaşlarda tanışan çocuklar teknolojik araçları daha bilinçli kullanıyor.
 • Kodlama eğitimi matematik, fen ve okuma yazma gibi diğer alanlarda da gelişimi destekliyor.
 • Kodlama çocuklarımıza yaratıcılık imkanı verir. Harika projelere imza atabilirler.

Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:

 • Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
 • Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
 • Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
 • Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
 • Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
 • Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma
 • Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme
 • Problem çözme yeteneğini geliştirme.